Saulrieta izbrauciens piektdien, 22. septembrī
no Rīgas centra - tikai 35€. Rezervē vietas šeit!

The Tall Ships Races 2013 Kadetu programma

Kadeti uz burinieka

The Tall Ships Races 2013 Kadetu Programma

Viens no starptautiskās regates The Tall Ships Races organizatoru Sail Training International izvirzītajiem atlases kritērijiem, lai izlemtu par pilsētas gatavību uzņemt regati, ir pilsētas apsolījums nodrošināt regates A klases kuģus – lielos mācību buriniekus – ar vismaz 25 jauniešu piedalīšanos šo kuģu komandas sastāvā vienā no regates posmiem. Šiem jauniešiem jābūt vecumā no 16 līdz 25 gadiem. To paredz arī starp Rīgas domi un Sail Training International noslēgtais līgums. Sail Training International dēvē šos jauniešus starptautiski pieņemtā jūrskolas kursantu vārdā par kadetiem.

Regates „The Tall Ships Races 2013” Rīgas posma idejas autoriem un virzītājiem Latvijas Burāšanas mācību asociācijai (LBMA) ir pieredze šāda brauciena organizēšanā. Regates Cutty Sark Tall Ships’ Races 2003 laikā LBMA kopā ar Latvijas Kuģu īpašnieku asociāciju organizēja un finansēja 20 jauniešu grupas braucienu uz burinieka „Mir” no Turku uz Ventspili.

Šī labdarības akcija deva iespēju piedalīties braucienā tieši jauniešiem no trūcīgām ģimenēm un bērnu namiem. LBMA vēlas izmantot savu 2003.gada pieredzi un pozitīvās emocijas, un ir piedāvājusi Rīgas domei, ka LBMA uzņemsies rūpes par šīs programmas īstenošanu – kadetu atlasi, finansējuma piesaistīšanu, kadetu grupas nogādāšanu uz regates kuģiem un atbildību par kadetiem regates laikā. Lai realizētu šo mērķi, LBMA ir uzsākusi „Kadetu programmu”.

Kadeti uz burinieka rājām

„Kadetu programmas” ietvaros Latvijas Burāšanas mācību asociācija piedāvā firmām, biedrībām, privātpersonām kā sponsoriem slēgt līgumus ar LBMA par viena vai vairāku kadetu vietu finansēšanu. Sponsors var izvēlēties, cik kadetu vietas uz kāda kuģa un kādā regates posmā vēlas apmaksāt. Lai vienkāršotu kadetu nokļūšanu uz kuģiem, LBMA piedāvā sponsoriem izvēlēties, kuru no regates posmiem kadetiem apmaksāt – vai nu kruīza posmu no Helsinkiem uz Rīgu vai nu sacīkšu posmu no Rīgas uz Ščecinu.

EKSKLUZĪVS PIEDĀVĀJUMS: Burinieku pavadīšana jūrā ar jahtu 28.07.

Ceļojums paredz ceļojumu ar burinieku un piedalīšanos regates svētku programmas pasākumos trīs dienu garumā vienā no regates ostām. Viena kadeta izmaksas vienā regates posmā 8 dienu garumā, atkarībā no konkrētā burinieka, ir robežās no 450 līdz 880 EUR. Sponsors var apmaksāt kāda konkrēta viņam zināma kadeta ceļojumu vai vienkārši ziedojot un uzticot kadetu atlasi LBMA. Maksājums jāveic līdz 1. jūnijam.

Līgumi par kadetu finansēšanu jau noslēgti ar Rīgas Hanzas Rotari klubu, Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju, vairākām firmām un sabiedrībā pazīstamām privātpersonām. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka visām pilsētām vienmēr ir izdevies atrast vismaz 25 kadetus un nodrošināt viņiem finasējumu. Ir pilsētas, kas spējušas nodrošināt 100 un vairāk kadetu vietas. Latvijas Burāšanas mācību asociācija ir pārliecināta, ka uzsāktajai „Kadetu programmai” pievienosies arī citi.

Dosim iespēju jauniešiem izbaudīt jūras piedzīvojumu starptautiskā jūrnieku kolektīvā uz burinieka un piepildīt kāda jaunieša sen lolotu sapni par profesijas izvēli. Varbūt tieši Jūsu ziedojums būs tas, kas atļaus iegūt neaizmirstamu piedzīvojumu, kas nekad nebūtu iespējams bez Jūsu līdzdalības!

Latvijas Burāšanas mācību asociācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj juridiskām personām ieskaitīt ziedojumu kā daļu no maksājamajiem nodokļiem, bet privātpersonām – saņemt no valsts daļu no ziedojuma, kā pārmaksātos nodokļus. Detalizētu informāciju sniegs LBMA valdes priekšsēdētājs Uģis Kalmanis pa tālruni 26303039.

Предыдущий Пост:

Следующий Пост: