Dāvanu karte izbraucienam ar jahtu - tikai 35€.
Pasūti dāvanu šeit!

Jahtas nomas noteikumi

Jahta nomas noteikumi

Jahtas izvēle un rezervācija

Jahtas izvēle un rezervācija sadaļā → Visas Jahtas

Izmantotie termini

Klients – persona, kas rezervē un apmaksā braucienu ar jahtu;
Organizators – jahtas brauciena rīkotājs SIA Focus Group;
Jahta – Klienta izvēlēts ūdens transportlīdzeklis;
Kapteinis – Jahtas vadītājs brauciena laikā.

Svarīgi: Kā ierasties uz jahtas

• Braucēji uz jahtas drīkst uzkāpt ērtos sporta vai brīvā laika apavos ar gaišu zoli, vai basām kājām;
• Uz jahtas aizliegts uzkāpt augstpapēžu apavos, apavos ar tumšu zoli, kas atstāj tumšas svītras uz klāja vai apavos ar spiciem papēžiem;
• Dzīvnieki uz jahtas aizliegti;
• Uz jahtas aizliegts uznest un lietot brauciena laikā šādus pārtikas produktus:

→ sarkanvīnu
→ vīnogu sulu un citas tumšo ogu sulas
→ sarkanvīnu, melno balzamu
→ šokolādi un šokolādi saturošus produktus
→ viegli drūpošus un birstošus produktus
→ tumšās ogas: upenes, ķiršus, mellenes, kazenes un tml.
→ ČIPŠUS (!!!)
→ sojas mērci (piemēram, pie suši)
→ izteikti taukainus pruduktus: kūpinātu vistu, speķi un tml.;

• Līdzpaņemtās pārtikas lietošanai jāņem līdzi savi vienreizējās lietošanas trauki – papīra vai plastikāta;
• Stikla glāzes uz jahtas lietot aizliegts;
• Smēķēšana uz jahtas iespējama atsevišķi saskaņojot to ar Kapteini;
• Jahtas braucienā iesakām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem plus paņemt līdzi vēl kādu siltāku apģērbu, jo uz ūdens allaž ir vēsāk nekā uz sauszemes. Tāpat iesakām paņemt vieglu pretvēja jaku.

• UV starojums uz ūdens ir ievērojami spēcīgāks nekā uz sauszemes, jo Saules gaisma papildus tiešajiem stariem atstarojas arī no ūdens virsmas. Tālab iesakām ņemt līdzi cepuri ar nagu, saulesbrilles un atbilstošu pretiedeguma krēmu, ja izbrauciena laiks ir ilgāks par 2 stundām un tā laikā plānojat sauļoties.

Vispārīgie noteikumi uz jahtas

• Jahtas brauciena mērķis ir lieliski, neaizmirstami un droši pavadīt laiku uz ūdens;
• Uzkāpjot uz Jahtas klāja, visi braucēji apņemas aktīvi līdzdarboties šī mērķa sasniegšanai;
• Jahtas Kapteinis vada Jahtu visā brauciena laikā;
• Situācijās, kas saistītas ar drošību brauciena laikā, kārtību uz Jahtas nosaka Kapteinis;
• Atrodoties uz jahtas, Klienta pienākums ir bez ierunām izpildīt Kapteiņa norādījumus;
• Klients apņemas savlaicīgi informēt, ja braucienā ar Jahtu piedalīsies pirmsskolas vecuma bērni.
• Jahtas izbrauciena rezervācija, kas veikta izmantojot interneta vietni Arjahtu.lv, uzskatāma par distances līgumu, ko regulē LR Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

Jahtas brauciena rezervēšana, pārcelšana, saīsināšana

• Brauciena rezervācijas maksa (drošības nauda) ir Organizatora noteikta naudas summa, kas Klientam jāiemaksā piesakot braucienu. Drošības naudas summa atkarīga no jahtas un izvēlētā brauciena ilguma. Standarta rezervācijas maksa ir 50% no kopējās brauciena cenas;
• Brauciena rezervācija stājas spēkā pēc rezervācijas maksas (drošības naudas) saņemšanas Organizatora bankas kontā;
• Jahtas brauciena pieteikumam bez iepriekšējas rezervācijas maksas ir informatīvs raksturs;
• Rezervācijas maksa netiek atmaksāta gadījumā, ja brauciens nenotiek klienta vienpusējas atkāpšanās dēļ;
• Rezervācijas maksa netiek novirzīta cita jahtas izbrauciena rezervēšanai un/vai apmaksai;
• Saņemtā rezervācijas maksa tiek atmaksāta klientam pilnā apmērā, gadījumā, ja Jahtas brauciens nenotiek Jahtas Kapteiņa un/vai Organizatora dēļ un braucienu nav iespējams pārcelt uz citu laiku;
• Ja Klients vienpusēji maina (pārceļ) iepriekš pieteikta izbrauciena laiku, tas maksā Organizatoram 50% no iemaksātās rezervācijas maksas, taču ne mazāk kā 50 €. Mainot izbrauciena laiku vēlāk nekā 10 dienas pirms pieteiktā brauciena, Klients zaudē iemaksāto rezervācijas maksu 100% apmērā. Brauciena laiks tiek pārcelts pēc tam, kad Klients apmaksājis rezervācijas maksas starpību līdz nepieciešamajam apmēram;
• Ja Klients samazina sākotnēji salīgto izbrauciena ilgumu pēc tam, kad izbrauciena rezervācija stājusies spēkā, tas maksā līgumsodu 50% apmērā par samazināto izbrauciena laika daļu, rēķinot pēc izbrauciena vidējās stundas likmes. Līgumsods tiek ieturēts no rezervācijas maksājuma. Ja Klients vēlās samazināt salīgto izbrauciena laiku vēlāk nekā 10 dienas pirms pieteiktā izbrauciena, Klients maksā pilnu sākotnēji salīgtā izbrauciena cenu;
• Ja Klients pieprasa iepriekš rezervētas jahtas maiņu pret citu, tas maksā Organizatoram līgumsodu 20% apmērā no sākotnēji pieteiktās jahtas izbrauciena kopējās summas, taču ne mazāk kā 30€.
• Ja Klients klusējot neierodas uz rezervēto izbraucienu, izbrauciens uzskatāms par notikušu un Klienta veiktie maksājumi saistībā ar attiecīgo izbraucienu netiek atmaksāti.
• Pusēm vienojoties, jahtas izbrauciens var tikt pārcelts, par to paziņojot Organizatoram ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pirms ieplānotā izbrauciena sākuma laika. Neievērojot šeit minēto paziņošanas termiņu, izbrauciens paliek spēkā sākotnēji salīgtajā laikā.
• Izbrauciens tiek pārcelts vienu reizi.
• Izbrauciens var tikt pārcelts tikai attiecīgās sezonas ietvaros t.i. pārceltajam izbraucienam jānotiek ne vēlāk kā līdz tā paša gada 30. septembrim. Gadījumā, ja Klients atceļ sākotnēji rezervēto izbraucienu ar domu to pārcelt uz citu datumu, taču izbrauciens tā arī netiek pieteikts līdz attiecīgā gada 30. septembrim, izbrauciens tiek uzskatīts par atceltu (notikušu) un visi saņemtie maksājumi par to paliek Organizatora rīcībā. Izbraucieni uz nākamo sezonu netiek pārcelti.

Atteikuma tiesības

• Klients ir tiesīgs atteikties un nedoties rezervētajā izbraucienā par to iepriekš brīdinot Organizatoru;
• Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 12. apakšpunktu, kas nosaka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par [..] transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā [..]”, Klienta atteikuma gadījumā iemaksātā rezervācijas maksa (drošības nauda) netiek atmaksāta.

Jahtas brauciena ilgums

• Ja klients kavē brauciena sākumu, nokavētais laiks tiek ieskaitīts kopējā brauciena ilgumā, netiek kompensēts un atgriešanās piestātnē notiek sākotnēji salīgtajā laikā;
• Gadījumā, ja Klients vienpusēji vēlās saīsināt sākotnēji rezervēto brauciena ilgumu, brauciens iespēju robežās tiek saīsināts, taču Klients maksā pilnu sākotnēji salīgto Jahtas nomas cenu;
• Klients saprot un piekrīt, ka jahtas brauciena faktiskais ilgums ir atkarīgs no laikapastākļiem brauciena laikā – vēja stipruma, vēja virziena, redzamības, viļņu augstuma u.c. faktoriem, kas ietekmē jahtas kustības ātrumu un kursu. Organizators neatbild par gadījumiem, ja jahtas brauciena laiks ieildzis no Organizatora vai Kapteiņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ.

Kopbraucieni

• Kopbraucieni ir tādi izbraucieni, kuros Klients piedalās kopā ar citiem Klientiem maksājot Organizatora noteiktu dalības maksu par katru personu;
• Gadījumā, ja Klients kavē Kopbrauciena sākumu vai neierodas vispār, Kapteinis ir tiesīgs uzsākt Kopbraucienu bez Klienta. Šajā gadījumā dalības maksa netiek atgriezta vai kā citādi aizvietota.
• Klients ir tiesīgs mainīt pieteiktā Kopbrauciena datumu, par to paziņojot Organizatoram ne vēlāk kā 48 stundas pirms paredzētā Kopbrauciena sākuma laika un maksājot līgumsodu 15€ apmērā par katru pieteikto Kopbrauciena dalībnieku par katru datuma maiņas reizi. Datuma maiņa notiek pēc tam kad Klients veicis līgumsoda apmaksu pilnā apmērā. Neievērojot noteikto termiņu, Kopbrauciena datums netiek pārcelts un dalības maksa tiek uzskatīta par izmantotu.
• Klients ir tiesīgs atteikties no dalības Kopbraucienā, par to iepriekš paziņojot Organizatoram. Šajā gadījumā dalības maksa netiek atgriezta vai kā citādi aizvietota.

Laikapstākļi

Regulāra ciklonu kustība, mainīgi laikapstākļi un lietus Latvijā ir normāla parādība. Arī vasarā mēdz būt periodi, kad pieturas vējains, lietains un vēss laiks. Rezervējot jahtas izbraucienu Klients rēķinās, ka izbrauciena dienā var būt šādi apstākļi un tie netiek uzskatīti par iemeslu brauciena atcelšanai, pārcelšanai un/vai rezervācijas maksas atmaksai;
Lietus un/vai lietus prognoze pirms brauciena netiek uzskatīta par iemeslu brauciena atcelšanai vai pārcelšanai un rezervācijas maksājuma atmaksai;
• Apmācies un/vai mākoņains, un/vai vēss laiks netiek uzskatīts par iemeslu brauciena atcelšanai/pārcelšanai un rezervācijas maksājuma atmaksai;
• Kapteinis ir tiesīgs mainīt sākotnēji iecerēto brauciena maršrutu, vadoties no laikapstākļiem (vēja stipruma, vēja virziena, viļņu augstuma) Jahtas brauciena laikā;
• Stipra vēja gadījumā (virs 15 m/s) plānotajā brauciena dienā, ja tas var apdraudēt brauciena drošību, Kapteinis ir tiesīgs pārcelt braucienu uz citu pieejamo brīvo laiku, vienojoties ar Klientu. Rezervācijas maksa šajā gadījumā atmaksāta netiek (arī tad, ja Klientam nav iespēju izbraucienu pārcelt);
• Ja brauciena laikā sākas lietus, Jahtas brauciena laiks netiek pagarināts un/vai pārcelts;
• Jebkādas laikapstākļu izmaiņas brauciena laikā neietekmē sākotnēji salīgto Jahtas nomas cenu;
• Šie nosacījumi par laikapstākļiem vienādi attiecas uz visiem pieteiktajiem izbraucieniem, neatkarīgi no apmaksas veida.

Dāvanu kartes un priekšapmaksas kuponi braucienam ar jahtu

• Nopirktā Dāvanu karte vai kupons izmantojams tikai norādītajam braucienam ar attiecīgo Jahtu, norādītajā termiņā un netiek atmaksāts;
• Klients ar attiecīgu piemaksu var apmaksāt augstākas cenas braucienu ar Jahtu nekā paredz nopirktā Dāvanu karte vai kupons;
• Organizators neatmaksā starpību, ja Klients par nopirkto Dāvanu karti ir izvēlējies pakalpojumu, kura kopējā cena ir zemāka par dāvanu kartes vērtību;
• Dāvanu karte vai kupons pēc tajā norādītā derīguma termiņa, tiek uzskatīts par izmantotu un netiek atmaksāts;
• Pusēm vienojoties, Dāvanu kartes derīguma termiņš var tikt pagarināts par 12 mēnešiem ar piemaksu 50% apmērā no dāvanu kartes iegādes vērtības;
• Ja Klients – Dāvanu kartes vai kupona saņēmējs vienpusēji maina brauciena laiku vēlāk nekā nekā 10 dienas pirms pieteiktā brauciena, Organizators ir tiesīgs uzskatīt par izmantotiem 50% no Dāvanu kartes vai kupona vērtības. Ja brauciena laiks tiek mainīts brauciena datumā, Dāvanu karte uzskatāma par izmantotu 100% apmērā;
• Paziņojot Organizatoram par izbrauciena pārcelšanu, Klientam tajā pašā dienā jāpaziņo arī datums un laiks uz kuru izbrauciens tiks pārcelts. Kamēr jaunais laiks nav paziņots, izbrauciens uzskatāms par atceltu.
• Ja Klients atsakās no brauciena pieteiktajā brauciena datumā vai neierodas uz pieteikto braucienu, Dāvanu karte vai kupons uzskatāms par izmantotu 100% apmērā;
• Pieteiktais izbrauciena laiks ar Dāvanu karti vai kuponu var tikt pārcelts ne vairāk kā vienu reizi.
• Izbrauciena datuma un laika saskaņošana, piesakot izbraucienu ar Dāvanu karti, notiek tikai un vienīgi rakstveidā ar e-pasta vai SMS palīdzību pēc Organizatora izvēles.

Prasības COVID-19 ierobežojumu laikā

• Izbraucienā drīkst piedalīties personas, kas neatrodas karantīnā vai pašizolācijā, bez elpceļu slimībām raksturīgie simptomiem;
• Kapteinis ir tiesīgs neuzsākt izbraucienu, ja radušās pamatotas aizdomas par to, ka kādam no braucējiem ir elpceļu slimībām raksturīgie simptomi.

Citi noteikumi

• Jahtas Kapteinis ir tiesīgs pārtraukt vai neuzsākt braucienu, gadījumā, ja kāds no braucējiem atrodas apreibinošu vielu ietekmē, kas var apdraudēt paša iereibušā un citu braucēju drošību jahtas brauciena laikā;
• Makšķerēšana no Jahtas brauciena laikā iespējama, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības;
• Personīgās drošības nolūkā uz Jahtas nav ieteicams atrasties augstpapēžu apavos. Vēlami ērti, stabili sporta apavi, basas kājas vai pludmales čības (“iešļūcenes”);
• Ievērojot Jahtas iegrimi, lai nokļūtu krastā šim nolūkam nepiemērotās vietās, kur nav piestātnes, var nākties iekāpt ūdenī;
• Nokāpt no Jahtas piestātnē vai lēkt ūdenī un peldēties drīkst tikai ar Kapteiņa atļauju;
• Šķērsojot ekvatoru, braucēji apņemas ievērot senu tradīciju un tapt kristīti, lecot okeānā. Pēc rituāla izpildes, braucējs iegūst godu titulu “jūras vilks”;
• Visas mājas lapā (dāvanu kartēs, izdrukās, bukletos un vides reklāmās) minētās cenas ir norādītas bez PVN.
• Konkrētai jahtai, kuterim vai katamarānam var būt individuāli rezervēšanas, braucienu pārcelšanas vai lietošanas noteikumi, kas atšķiras no šeit norādītajiem. Gadījumā, ja kāds noteikumu punkts ir pretrunā, noteicošie ir jahtas individuālie noteikumi.

Izvēlēties jahtu izbraucienam.
→ Papildus informācija pa tālr. +371 29 214 264 (10:00 – 20:00, Alberts)

Vēlot patīkamu braucienu,
Arjahtu.lv

Предыдущий Пост:

Следующий Пост: